0896865981

Таекуондо клуб „Файър-София“

Тренировки по таекуондо

Гъвкавост и концентрация

ЗА ТАЕКУОНДО · ЕТИКЕТ, ОБРЪЩЕНИЯ, ПОЗДРАВИ

 Уважението се печели чрез примера, който даваме!
                                                Сабумним Христо Върбанов, Vти дан
         

Етикетът (йеджоль), поведението в залата, е в основата на всяко бойно изкуство. Без него то би загубило своята идентичност. 

      Тренировъчната зала е мястото, където развиваме себе си не само физически, но и духовно. За целта съществува цял набор от писани и неписани правила, които се спазват както по време на тренировка, така и извън залата. Те не се отнасят само за начинаещите степени, а за всеки таекуондист, независимо от степента или длъжността му.

    Във всички случаи е много важна ролята на инструкторите и високите степени в залата (клуба), тъй като те са хората, които задават посоката, в която начинаещите ще поемат. Ако те самите не спазват етикета, по-ниските степени няма как да се научат правилно.[1] И това е поведение, което следва да се демонстрира не само по време на тренировка, но и извън тренировъчната зала, при гостуването на други майстори, инструктори и/или ученици, при посещението ни в чужди зали и пр. Правилното приветствие и вежливостта е начин да се засвидетелства уважение – принцип, върху който се градят всички бойни изкуства.

       Ето някои правила, които всеки занимаващ се с таекуондо, трябва да спазва, за да засвидетелства нужното уважение[2]:
 • Винаги се покланяйте, когато влизате и напускате залата (доджанга).
 • Почитайте и уважавайте инструктора си като се покланяте, когато го виждате за първи път, при напускане на залата, както и когато имате нужда от помощ или съдействие по време на тренировка.
 • Бъдете лоялни към инструктора си. Той е човекът, който ви предава своите знания и ви помага да напредвате в бойното изкуство.
 • Никога не закъснявайте за тренировка, винаги пристигайте рано и започнете да загрявате, за да сте готови за началото на тренировката.
 • В залата се тренира с чист и изгладен добок и с боси крака.
 • Учениците трябва да спазват добра лична хигиена, да са с чисти ръце и крака на тренировка и с изрязани нокти.
 • В залата не се влиза с храна, напитки (освен вода) или дъвки.
 • Не се допускат бижута (включително часовници, обеци, пръстени и колиета) по време на тренировка. В редкия случай, когато пръстен/обеци не могат да бъдат свалени, се облепва с цитопласт.
 • Ако сте закъснели за тренировка, влезте тихо, без да пречите на останалите, поклонете се към инструктора си и поискайте разрешение да се присъедините към групата.
 • Учениците, независимо от възрастта си, нямат право да напускат  залата без разрешението на инструктора.
 • Ако се налага да си тръгнете по-рано, уведомете за това инструктора си ПРЕДИ началото на тренировката.
 • Никога не прекъсвайте инструктора си и слушайте внимателно съветите му. За да покажете уважението си, винаги се покланяйте, когато инструкторът ви помогне/коригира или когато ви повика, за да му асистирате докато показва и обяснява дадена техника пред групата.
 • Задавайте въпроси в края на тренировката или в подходящ за целта момент. Винаги когато искате да зададете въпрос на инструктора или по-висока от Вас степен, се поклонете.
 • Не се разсейвайте и не разговаряйте със съотборниците си по време на тренировка.
 • Когато не сте съгласни с мнението на инструктора си, не спорете, а обсъдете учтиво въпроса след края на тренировката. 
 • Когато искате да посетите тренировка с друг инструктор, ВИНАГИ искайте разрешение от учтивост към вашия инструктор.
 • Когато в залата влезе гостуващ инструктор, ученикът с най-високата в залата степен командва към цялата група за внимание и поклон („Чариот!“ „Кьогне!“).
 • Винаги информирайте инструктора ПРЕДИ тренировка, ако ще отсъствате.
 • ВИНАГИ се грижете залата, в която тренирате, да е чиста и подредена; никога не го оставяйте на инструктора си.

ПРИ ВЛИЗАНЕ В ТРЕНИРОВЪЧНАТА ЗАЛА

 • Всеки трениращ влиза в тренировъчната зала, облечен подходящо за тренировка (с чист и изгладен добок или спортен екип).
 • Влизането в залата става с поклон.
 • След влизането в залата поздравявате инструктора и съотборниците си.
 • Започвате загрявка.


НАЧАЛО НА ТРЕНИРОВКАТА

 • Групата се строява в една редица по степени, като най-високата степен се намира най-вдясно.
 • Най-високата степен командва за поклон към знамената и към инструктора:
Чариот! (Мирно!)
Чирху! (Обърни се към...!)
Кук кие техан Кьогне! (Поклон към знамената!)
Баро! (Свободно!)
Сабумним, Кьогне! (Поклон към инструктора!)
 • След тези команди цялата група поздравява инструктора:
Сабумним, Ан ньонг ха-сийо! (Здравейте, учителю!)
*Може да се използва и по-официалната форма: Сабумним, Ан Ньонг Ха-сиб –ника!
 • Инструкторът също засвидетелства уважение към най-високата степен като командва към групата:
Чирху! (Завърти се на 45◦!)
 • Най-високата степен се обръща с лице към група и следващият по ранг командва:
Чул джан, Кьогне! (Поклон към най-високата степен!)
 • Групата се покланя.
 
ПО ВРЕМЕ НА ТРЕНИРОВКАТА

           
       По време на тренировката се спазва гореописания етикет, спазва се дисциплина и се изпълняват стриктно указанията на инструктора/треньора.


КРАЙ НА ТРЕНИРОВКАТА
 • В края на тренировката групата се строява отново в една редица по степени, като най-високата степен се намира най-вдясно.
 • Най-високата степен командва за поклон към знамената и към инструктора:
Чариот! (Мирно!)
Чирху! (Обърни се към...!)
Кук кие техан Кьогне! (Поклон към знамената!)
Баро! (Свободно!)
Сабумним, Кьогне! (Поклон към инструктора!)
 • След тези команди цялата група благодари на инструктора:
Сабумним, хам са хам ни да, Ан ньонг хи ха-сийо! (Учителю, благодаря за тренировката! Довиждане!)
 • Инструкторът на свой ред засвидетелства уважение към най-високата степен като командва към групата:
Чирху! (Завърти се на 45◦!)
 • Най-високата степен се обръща с лице към група и следващият по ранг командва:
Чул джан, Кьогне! (Поклон към най-високата степен!)
 • Групата се покланя и по степени всеки минава да поздрави инструктора и съотборниците си с думите:
Хам са ми да! (Благодаря!)
*Поклонът се извършва, като се подава дясна ръка, а лявата се слага под лакътя. Поклонът е под 45◦.

ОБРЪЩЕНИЯ


Сабум ним –
обръщение към инструктор

Чул джан – обръщение към най-високата ученическа степен
Кьо са ним – професор

 


 

 

 

Изготвил: Ирена Върбанова, IIри дан
Мария Маринова, 4-ти ГУП

Редакция: СКТ „Файър-София“®